Månad: november 2019

Fasadrenovering

Att restaurera fasaden är ingen billig åtgärd men likväl nödvändig för fastighetens långsiktiga välmående. Det är ett arbete som kräver mer än bara själva renoveringen. Först måste en förstudie göras där man analyserar fasadens befintliga beståndsdelar och vad som behöver åtgärdas och varför. Det är dessutom av stor vikt att man gör detta för säkerheten…


Varför byggnader måste restaureras

Tidens tänder sätter sitt spår på byggnader och till sista måste man restaureras eller rivas. Men varför restaureras gamla byggnader? Varför inte bara riva ner dem och börja om med att bygga en hel ny byggnad. En del av svaret är att återställning och restaurering av befintliga byggnader är återvinning i stor skala. Äldre byggnader…


Restaureringskonst

Många lekmän använder termerna renovera och restaurera omväxlande. Professionella arkitekter å andra sidan gör en betydelsefull åtskillnad mellan dem. Vad egentligen är skillnaden mellan renovering och restaurering? En avgörande skillnad är att restaurering sker med historiskt äkta material, effekter och tekniker medan renovering sker med nya material. Det finns dock en viss överlappande mellan restaurering…