NORDMAK

Publicerad av den 14 mars 2018 i Forum | Inga kommentarer
NORDMAK

VAD ÄR NORDMAK? Nordisk Master i Arkitektoniskt Kulturarv – NORDMAK – är en akademisk påbyggnadsutbildning i det arkitektoniska kulturarvet. NORDMAK förenar teori med praktik. Som studerande tillägnar du dig nya kompetenser baserade på teorikunskaper inom fackområdet och lär dig en värdebaserad arbetsmetod för undersökning, dokumentation samt processledning. NORDMAK är en nordisk master som utgörs av […]

Projektledare och samordnare inom kulturmiljövård

Publicerad av den 14 januari 2016 i Forum | Inga kommentarer

Gunnebo_70x88_151220 Projektledare inom restaurering och samordnare nationellt nätverk för hantverkare Gunnebo Slott och Trädgårdar AB söker en erfaren och mångsidig projektledare inom kulturmiljövård med ingående kunskaper om traditionellt byggnadshantverk.  Arbetsuppgifterna består dels av att projektleda underhåll och restaureringen av byggnader inom byggnadsminnet och kulturreservatet Gunnebo, dels av att utveckla Gunnebo som en nod i ett […]

k ellr q eller Q?

Publicerad av den 29 juli 2015 i Forum | Inga kommentarer

Hej, Helena! Frågan är allmänt ställd men jag kan ställa upp för mera detaljerad diskussion. Tomas Nyström, planarkitekt numera i Norrköpings kommun