NORDMAK

Publicerad av den 14 mars 2018 i Forum | Inga kommentarer
NORDMAK

VAD ÄR NORDMAK?

Nordisk Master i Arkitektoniskt Kulturarv –
NORDMAK – är en akademisk påbyggnadsutbildning
i det arkitektoniska kulturarvet.
NORDMAK förenar teori med praktik. Som
studerande tillägnar du dig nya kompetenser
baserade på teorikunskaper inom
fackområdet och lär dig en värdebaserad
arbetsmetod för undersökning, dokumentation
samt processledning.
NORDMAK är en nordisk master som utgörs
av fem terminer som pågår växelvis i Danmark,
Norge, Sverige och Finland samt ett
avslutande termin där du skriver din master.
NORDMAK är en investering i framtiden –
för kulturarvet, för arbetsplatsen och för dig
som studerande. Du blir en frontfigur i arbetet
med att förstå, förstärka och förmedla
det arkitektoniska kulturarvet för byggnader,
urbana miljöer, kulturmiljöer och landskap.
NORDMAK är både en akademisk samt metodisk
utbildning som ger dig de rätta verktygen
för att kunna utveckla, förvalta och
förmedla det arkitektoniska kulturarvet på
en hög nivå.

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.