Styrelse

Anna Karin Edblom,
ordförande, ordinarie

Elsa Notstrand, sekreterare, ordinarie

Elsa Notstrand,
sekreterare, ordinarie

Lotta Alvestam Wahlund, kassör, ordinarie

Lotta Alvestam Wahlund,
kassör, ordinarie

Jeanette Frondell, ordinarie

Jeanette Frondell,
ordinarie

Odd Fries, ordinarie

Odd Fries,
ordinarie

Urban Nilsson, ordinarie

Urban Nilsson,
ordinarie

Cecilia Sagrén, suppleant

Cecilia Sagrén,
suppleant

Max Laserna, suppleant

Max Laserna,
suppleant

Fredrika Mellander Rönn,
suppleant