Styrelse

Stefan Günther, styrelseordförande

Stefan Günther,
styrelseordförande

Anna Karin Edblom, suppleant

Anna Karin Edblom,
sekreterare, ordinarie

Lotta Alvestam Wahlund, kassör

Lotta Alvestam Wahlund,
kassör, ordinarie

Cecilia Sagrén,
ordinarie,
medlemsansvarig

Johan Ahnborg, ordinarie

Johan Ahnborg,
ordinarie

Jeanette Frondell, ordinarie

Jeanette Frondell,
ordinarie

siluett-man

Lars Olson, ordinarie

Rolf Helmers, suppleant

Rolf Helmers,
suppleant

Lotta Alvestam Wahlund, kassör

Tina Sventensson,
Suppleant

Lotta Alvestam Wahlund, kassör

Elsa Notstrand,
Suppleant