Allt som åldras genomgår vanligtvis en slitningsprocess, och med byggnadsfasader är det inget undantag. Vad som skiljer orsaken till slitningsprocesser för olika föremål beror troligen på den miljö som föremålet visas i. Detta skulle kunna kallas den miljömässiga eller externa orsaken. Även materialet som föremål är gjort av har en del i slitaget. Det sista…