Fasaden är byggnadens yttre yta. Det vill säga det är byggnadens hud. Därför är det viktigt både ur ett arkitektoniskt och ett praktiskt perspektiv. Typen av byggnadsfasad påverkar byggnadens energieffektivitet. Det håller både vädret och håller i den varma eller svala inomhusluften. Historiskt sett har byggnadens väggar varit ett nödvändigt stöd till övre våningarna och…