Månad: <span>februari 2020</span>

Säker fasad – Ett tryggt koncept

Det finns över 100 000 fastigheter som olyckligtvis har drabbats av fukt, då fasaden är enstegstätad. Numera när det byggs nya hus, så byggs det utifrån konceptet kallat – säker fasad, vilket förhindrar att bostäder och andra fastigheter inte ska få några fuktproblem. Konceptet och lösningen säker fasad har tagits fram av Sveriges Murnings- och…


Risker med billig fasad

Man förväntar sig att byggnader ska se tilltalande ut samt vara funktionella. Dessutom förväntas moderna byggnader vara koldioxidneutral och miljövänliga. Samtidigt finns det alltid ett önskemål att hålla ner kostnader. Det gäller för både privatägda som offentligt ägda hus. Eftersom fasaden är byggnadens yttre hud tänker många främst på hur fasaden ser ut. Husfasader kan…


Fasader – Vilka typer finns det?

Ett hus kan ha olika typer av fasader och är man novis som ska köpa en bostad kan det vara bra att veta vilka skillnader det finns mellan dessa. Det finns egentligen ett flertal olika material som kan användas som fasader, så som exempelvis cortenplåt, sten, skivmaterial, växtväggar, aluminium och plåt. Dessa material är relativt…