Man förväntar sig att byggnader ska se tilltalande ut samt vara funktionella. Dessutom förväntas moderna byggnader vara koldioxidneutral och miljövänliga. Samtidigt finns det alltid ett önskemål att hålla ner kostnader. Det gäller för både privatägda som offentligt ägda hus. Eftersom fasaden är byggnadens yttre hud tänker många främst på hur fasaden ser ut. Husfasader kan…