Det finns över 100 000 fastigheter som olyckligtvis har drabbats av fukt, då fasaden är enstegstätad. Numera när det byggs nya hus, så byggs det utifrån konceptet kallat – säker fasad, vilket förhindrar att bostäder och andra fastigheter inte ska få några fuktproblem. Konceptet och lösningen säker fasad har tagits fram av Sveriges Murnings- och…