Allt som åldras genomgår vanligtvis en slitningsprocess, och med byggnadsfasader är det inget undantag. Vad som skiljer orsaken till slitningsprocesser för olika föremål beror troligen på den miljö som föremålet visas i. Detta skulle kunna kallas den miljömässiga eller externa orsaken. Även materialet som föremål är gjort av har en del i slitaget. Det sista är föremålet för processen och är således inte den huvudsakliga orsaken. Däremot har materialet en stor del i hur mycket föremålet tål och hur fort slitprocessen går. Denna kan kallas för den interna orsaken.

Miljöpåverkan

En byggnadsfasad kan såklart vara bebyggd på vitt skilda områden. Omgivningen som byggnaden vistas på bör spela en stor roll för byggnadens slitningsprocess. En byggnad som placerats i ett område där mycket avgaser finns, eller stark sol, nederbörd som snö och regn, men även blåst och kyla bör kunna sätta sin prägel på byggnadens fasad. Olika platser kan ha olika mycket av detta. Till exempel kan det spela roll om platsen är på exotiska platser långt söder ut i världen. Eller i en storstad där mycket folk bor eftersom där kommer risken för bilavgaser också att öka. Solen kan leda till att färg smälter, tappar nyans, eller mattas av. I ett område där mycket avgaser finns bör troligen snarare en mörk missfärgning kunna ses träda fram. Belastning som hagel och blåst bör med tid kunna slita på materialets ytskikt, här kan materialet få betydelse. Regn och kyla bör också kunna inverka i missfärgningar. En annan orsak skulle kunna vara hur pass ofta värmeväxlingar sker och hur fort dem går, dessa kan leda till fluktuationer i materialets inre. Detta på grund av den belastning materialet får utstå vid snabba växlingar av varmt från kallt. Nyckeln är alltså hur mycket påfrestning fasaden får vara med om, samt under hur lång tid.

Materialet

Den allra största vikten för hur stor skada det blir på fasaden över tid bör materialet stå för. Det lär till exempel vara stor skillnad på hur mycket en betongvägg eller glasvägg tål regn, än exempelvis en träfasad. Däremot bör det troligen vara olika fördelar med olika material beroende på vart byggnaden är placerad. Finns det stora belastningskällor som värme, avgaser, blåst och regn så kan träfasader kanske tåla detta minst, i synnerhet dess färg. Däremot är träfasader den kanske vanligaste fasaden för privata villor varför just färg och trä kan vara intressant att titta närmare på. Färg finns det en uppsjö av och kan variera i kvalité. En bra färg till en träfasad kan troligen påverka utfallet av färgslitage en hel del. En bra färg kan tåla regn, blåst och sol på ett bättre sätt. Självklart är det i dessa fall också viktigt att se till att färgen fastnar på trät. En bra målarteknik, med ”priming”, det vill säga grundmålarfärg är bra samt ett bra virke. Virket bör dessutom inte vara ruttet, gammalt, utsatt för insektsangrepp, eller bestående av andra till synes synliga skador eller risker. Med detta sagt så återstår att önska lycka i valet av fasad efter miljö och yttre påfrestningsrisker.