Ett hus kan ha olika typer av fasader och är man novis som ska köpa en bostad kan det vara bra att veta vilka skillnader det finns mellan dessa. Det finns egentligen ett flertal olika material som kan användas som fasader, så som exempelvis cortenplåt, sten, skivmaterial, växtväggar, aluminium och plåt. Dessa material är relativt ovanliga, men de allra vanligaste fasadsmaterialen som används i Sverige är puts, tegel eller trä.

Vissa områden i städerna och mindre samhälle kan det vara så att kommunen att i vissa områden styr detaljplanen vilken typ av fasad som en fastighet ska ha. Står man inför att renovera sitt hus och kanske ett fasadbyte är på gång. Då bör man kontakta stadsbyggnadskontoret och kontrollera vad som gäller i det området som man bor i.

Träfasad

En fasad av trä ger enormt många valmöjligheter men det krävs även att husägaren tar hand om den. Trädfasaden ska rengöras från smuts och flagnad färg, för att sedan målas om. Detta bör göras vart 10:e till 15:e beroende vilket typ av färg som har används, samt vilket läge fastigheten ligger i.

Fördelarna är att trämaterial är lätt att bygga med, vilket gör det lätt att förändra, bygga till eller renovera vid behov. Träfasader har en god hållbarhet så länge den sköts på rätt sätt. En nackdel är att en fasad av trä är den mest krävande fasadtypen.

Det finns olika typer av trä som kan användas till en träfasad. Gran tillhör det vanligaste som används till en fasad av trä. Furu är billigt, men kräver behandling för att få en längre livslängd. Lärkträ är ett sprött material, men har naturliga kvaliteter som överväger. Jättetuja importeras från Amerika och är ett exklusivt trämaterial. Fördelen är att fasaden kräver inte mycket underhåll då inte den behöver målas.

Tegelfasad

Naturmaterial tegel ger en fastighet fler hundratals års livslängd om man reparerar de ställen där murbruken faller bort under åren. Fördelarna är att en fasad av tegel är att det är en lång livslängd, samt fasade kräver inte mycket underhåll. Därutöver så tåler också tegel fukt mycket bra.

Det finns några nackdelar. Rent utseende mässigt finns det inte många färger på teglet att välja mellan. Dessutom kan det bli frostsprängningar i teglet och murbruken, samt sätts fästen av metall på fasaden kan dessa börja rosta och färga av sig på tegelfasaden.

Putsfasad

Fasader av puts är relativt vanligt i södra delarna av vårt land. En putsfasad ger en bostad ett litet mer pampigt utseende. Problemet är om fasaden inte är konstruerad på rätt sätt eller entreprenörerna inte vet vad de sysslar med, kan det bli problem med fukt och att putsen lossnar. Då fasaden som saknar puts blir extra känsligt för väder och vind.

Fördelen är att fastigheten blir robust och har nästan inget underhålla alls. Dock får man räkna med att laga sprickor eller där putsen fallit bort, samt putsa om huset vart 50:e år. Dessutom går det att få putsen i några olika färger så därför slipper man måla huset i önskad färg. De nackdelar en fasad med puts har är att underhållet är dyrt, det kan bli problem om man vill bygga till eller om det ska sättas upp saker på fasaden. Puts är också fuktkänsligt.