En fasad kan vara avgörande för om en byggnad ger ett gott intryck eller inte. Utformningen av fasaden kan vara spektakulär men även dess material har stor påverkan. Trä ger en varm känsla medans stål ger en kall känsla. Ljusa färger får byggnaden att se större ut medans mörka får den att verka mindre. Oavsett vad så är fasaden ett betydande inslag av en byggnad. Och det gäller att den utförs korrekt, annars kan det ge förödande konsekvenser.

Fasadmontering

Traditionellt sett så har fasader byggt direkt mot bärande delar av väggpartiet på en byggnad. Gamla stenhus och hus av tegel visar hur stenarna lagts på plats ett fåtal åt gången för att successivt bygga upp fasaden. På samma vis byggdes gamla timmerstugor genom att lägga dit en stock i taget. Även senare då trähus blev vanligt så monterades varje bräda för sig. En i taget. Idag finns möjligheten att göra detta på ett betydligt mer effektivt sätt.

Fasadmontering

Så kallat industriellt byggande kommer med många fördelar. En är just att det går att montera ihop byggdelar i en lokal eller fabrik. På så vis blir arbetet inte väderberoende och arbete vid höga höjder kan minska. Väggarna byggs istället delvis ihop först för att sedan köras till plats. Där lyfter man sedan upp och monterar stora väggpartier. Med ett sådant upplägg kan fasader till ett normalstort bostadshus monteras på ett fåtal dagar.

Gör rätt från början

En annan fördel med industriellt byggande är att det går att minimera risken för fel. Genom att arbeta systematiskt minimeras risken för fel. Och skulle fel uppstå går det att byta ut just själva det partiet. Detta kan göras inne på verkstadsgolvet och behöver inte vara en tidskrävande process som görs ute på plats. På så vis minskar risken för att utförandet ska bli fel. Industriellt tillverkade fasader har dessutom en väl genomtänkt monteringsmetod. Det är viktigt att två bitar går att montera ihop bredvid varandra. Helst så ska det ju inte synas att delar av väggen är separerade. Om det nu inte är en del av den arkitektoniska idén bakom fasaden. Att det ska vara väldigt tydligt att varje väggelement är tillverkat separat.

Det finns många orsaker till varför bostadsbyggandet är så dyrt i Sverige. En anledning är för att vi har väldigt höga krav på det som byggs. Detta resulterar givetvis i ett väldigt bra resultat, ett resultat vi ska vara stolta över. Samtidigt går det inte komma undan att det blir väldigt tidskrävande.

Nya material

Länge var det just träd och sten (här ingår tegel) som stod för flertalet av fasaderna i Sverige. Betong har också smugit sig in tillsammans med puts. I takt med att miljödebatten blivit allt mer uppmärksammad görs det flera framsteg inom byggandet för att minska på klimatavtrycket. Det finns fasadskivor som är gjorda av återvunnet material. Fasader som är tillverkade för att minimera utsläpp av energi från huset. Det finns till och med fasader som utvinner energi i form av solceller. Fasader med partier som kan rotera en aning för att maximera tiden de träffas av solens strålar. Givetvis är dessa designade för att vara enkla att byta ut och montera för att hålla tätt.