Man förväntar sig att byggnader ska se tilltalande ut samt vara funktionella. Dessutom förväntas

moderna byggnader vara koldioxidneutral och miljövänliga. Samtidigt finns det alltid ett önskemål att hålla ner kostnader. Det gäller för både privatägda som offentligt ägda hus. Eftersom fasaden är byggnadens yttre hud tänker många främst på hur fasaden ser ut. Husfasader kan vara tillverkade av stuckatur, tegel, trä, vinyl, metall eller kompositmaterial. Det finns olika kvalitet och prisklasser inom de olika materialkategorierna också. Byggmästaren kanske vill sänka kostnaderna genom att välja det billigaste alternativet. Men om hen underskattar viktiga hälso- och säkerhetsaspekter som en del kan det dock vara ett kostsamt misstag.  

Vilka material ingår i fasaden? Komposit fasadpaneler består av två tunna aluminiumplåtar som bildar en sandwich med en kärna av ett annat material. Denna kärna kan vara tillverkad av plast- eller mineralmaterial. Att behandla fasad panelerna med flamskyddsmedel minskar risken. Men fasadpaneler med en plastkärna fortfarande är mer brandfarligt än dem med en mineral kärna. Brännbara material kan skapa stora mängder giftig rök när de bränner. Dessutom kan röken dölja flyktvägar och nödutgångar. Enligt forskare orsakar giftig rök fler dödsolyckor än självaste branden. Människor är mer ofta förgiftade när de andas in giftiga gaser från det brinnande materialet än att de bränns ihjäl.

Kompositmaterial tillverkade av flera olika ämnen kan bete sig annorlunda än traditionella fasadmaterial som sten eller trä. Fusk sten är billigare än riktig men kanske är inte lika slittålig.

För att säkerställa att byggnadens fasad är vattentät använder byggare olika material såsom membran, packningar, band och tätningsmedel. Det kan öka husets totala energieffektivitet. Kvalitet räknas också här. Billigare fasad ger ofta en mindre förbättring nivå än en dyrare men bättre kvalitet fasad. Detta är särskilt aktuellt nu när fler gör om utsidan av höghus från 1900-talet för att göra dem mer effektiva. Hus som byggdes då bränsle för uppvärmning var billigare är energi slösaktigt jämfört med nyare byggnader.

Estetiska frågor såsom sprickor och missfärgning också kan orsaka problem. Lav, alger och mossa kan växa på fasaden och, även när det inte skapar hälsorisk, är det definitiv ful. Och om fukt samlas bakom fasaden kan det orsaka missfärgning och vattenläckage och skapa en miljö som gynnar mögel- och mögeltillväxt.  Det kan leda till att mögel spridas inom huset och skapa ett så kallad ”sick building” problem. Då kan billigt fasadmaterial ha en dålig påverkan på inomhusmiljön.

Grenfell torn

En fasad kan misslyckas av flera skäl. Men säkerhetsskäl är det absolut viktigaste. Ett fruktansvärt exempel av riskerna med billig fasad är Grenfell torn i Storbritannien. Man vill spara pengar genom inköp av billiga material även när det egentligen passar inte. Som med de flesta sådana projekt var den nya fasaden avsedd att öka energieffektivitet och uppdatera byggnadens yttre utseende. Den lokala myndighet som svarar för allmännyttiga bostäder, KCTMO (Kensington och Chelsea London Borough Council), var medveten om att det var mer lämpligt val av fasadmaterial som kostar bara lite mer. Men i slutändan prioriterades önskan att spara pengar framför säkerhetsfrågor. Enligt utredarna var det billigare och olämpliga fasadpaneler det främsta skälet till att branden sprids. Brännbara fasadmaterial är nu förbjudna för användning på höghus på många ställen men långtifrån alla.