Det finns över 100 000 fastigheter som olyckligtvis har drabbats av fukt, då fasaden är enstegstätad. Numera när det byggs nya hus, så byggs det utifrån konceptet kallat – säker fasad, vilket förhindrar att bostäder och andra fastigheter inte ska få några fuktproblem.

Konceptet och lösningen säker fasad har tagits fram av Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening (SPEF) och går ut på att exempelvis förhindra slarv, brister i konstruktioner och usel egenkoll.

Boverkets nya regler gällande olika typer av fasadbeklädnader har gällt sedan 2015. Reglerna skapade utifrån att av principen att nästan all fukt kommer utifrån och den ska inte påverkar det material som sitter innanför. Därför ska en fasad ha en konstruktion som dränera mellan beläggningen på fasaden och regelkonstruktionen. Alla fastigheter med en säker fasad genomgår en test och får sedan ett godkännande av testinstitut som är oberoende byggföretaget.

Ha en torr stomme

I säker fasad ingår det att stommen måste var rätt byggd men framför allt torr. Vid till exempel med ett arbete med att putsa en vägg, ska fasaden skydds mot kyla, regn och andra faktorer som kan påverkad den. Skyddet kan består av olika material beroende på årstid, men det är antingen plast eller väv. Sjunker yttertemperaturen till fem grader plus eller lägre ska både blandarstationen och byggnadsställningen hållas uppvärmd.

En utbildning är ett krav

För att genomföra en säker fasad krävs det att både de som är anställda och deras chefer har gått utbildning och fått kompentensen att bygga säker fasad. SPEF har ett speciellt säker fasad-utbildningsprogram där personerna får en väl dokumenterad yrkeskompetens. Detta gör dem till certifierade entreprenörer för fasader.

Säker fasad kunskaperna ska även exempelvis även murare och andra som arbetar med fasader till fastigheter har denna utbildningen gällande det fasadsystemet som kommer att användas på fastigheten. SPEF:s säker fasad-utbildning är oftast endast en dag. Utbildningen innehåller en praktisk del och en teoretisk del. 

Kontrollerna är hårda

Ska fastighetens fasad vara enligt säker fasad så innefattar det att en försäkran om att det genomförs ständiga kontroller genom hela processen. Det kommer experter utifrån som inte är bundna till företaget som genomför fasadbeklädnaden. Experterna har blivit certifierade enligt allas SPEF:s kompetenskrav gällande kontroller av säker fasad. Kontrollerna ska inte förväxlas med den vanliga besiktningen som görs under och efter ett byggprojekt.

Garanti i tio år

SPEF har skapat konceptet säker fasad tillsammans med försäkringsbolaget Gar-Bo och ett antal leverantörer. Följer entreprenören som ska genomföra beklädnaden av fasaden dessa regler och villkor som ställs, kommer fasadentreprenören lämna en garanti på tio år gällande arbetet. Byggföretaget har även en överenskommelse med försäkringsbolaget, vilket innebär att man som lekman en tio-årig garanti på arbetet som har gjorts på fasaden. Detta oavsett vad som händer med byggnadsföretaget.

Hitta en fasadentreprenör

I och för sig är det inte särskilt svårt att hitta entreprenörer som genomför fasader på nya och äldre fastigheter. Många av dessa är oseriösa och gör inte något bra arbete. För att vara på den säkra sidan kan man som lekman kontrollera om företaget har ett SPEF-certifikat för fasader. Vill man vara på den säkra sidan kan man även kontrollera entreprenören hos SPEF.