Fasaden är byggnadens yttre yta. Det vill säga det är byggnadens hud. Därför är det viktigt både ur ett arkitektoniskt och ett praktiskt perspektiv. Typen av byggnadsfasad påverkar byggnadens energieffektivitet. Det håller både vädret och håller i den varma eller svala inomhusluften. Historiskt sett har byggnadens väggar varit ett nödvändigt stöd till övre våningarna och taket men i moderna byggnader är det sällan så. Några viktiga faktorer att tänka på är typen av byggnad, hur mycket solljus det kommer att få och byggnadens miljöpåverkan. Till exempel hur kommer det att påverka fåglar. Är byggnadsmaterial återvinningsbart? Har huset ett kulturhistoriskt värde? Förr i tiden hjälpte byggnadens väggar att stödja de övre våningarna och taket. Pelare och kolonner var funktionella såväl som dekorativa. Detta är en viktig faktor när man renoverar historiska byggnader. Det går inte att växla vissa paneler eller skivor som i moderna byggnader.

Det finns många olika typer av fasader så förhoppningsvis finns det en sort som uppfyller alla behov. Men, eftersom det finns så många typer av fasadmaterial, var och en med sina egna egenskaper, kan det vara svårt att välja. Rätt fasaden kan sänka både energiförbrukningen och underhållskostnaderna.

Traditionella

Tegel, sten, puts, trä och keramik är traditionella material för husfasader. Eftersom de är solida snarare än ihåliga ger de ingen bra isolering av sig själva och kräver ytterligare isolerande material. Träpaneler är den vanligaste beklädnaden i Norden. Puts och kakel är vanligare i södra Europa men finns i Norden också. Puts är relativ underhållsfritt men måste göras om ungefär varje 50 år. Tegel och sten är traditionella byggnadens fasadmaterial som fortfarande är populära idag och som håller sig bra över tiden.

Moderna

Med moderna hus är fasaden utbytbar eftersom väggarna inte stöder vikten på de övre våningarna och taket. I stället är fasaden fäst vid byggnadens stödpelare. Det finns olika nya fasadmaterial såsom plåt, fibercement och plastpaneler tillverkad av PVC (polyvinylklorid). Fasadplåt är inte riktig plåt men består istället av stål eller aluminium. En så kallad curtain wall och panelfasad är lätta fasader som vanligtvis är gjorda av rostfritt stål eller glas. Det finns i höga kontorsbyggnader med sina fasader av glas och stål. Stenfanérpaneler är gjorda av tunna stenskivor som sedan fastnade på husets yta på samma sätt.

En fasad kan vara lätt eller tung. En tung fasad är en som väger mer än 100 kg per kvadratmeter. Den lätta fasaden är enkelt och ganska billig att installera så det går att byta ut när paneler blir slitna. Vanligtvis är betong paneler delvis monterade i förväg och är därför relativt billig att installera. De används ofta i gallerior och industribyggnader samtidig som.

Betong paneler har lång hållbarhet samtidigt som bra brandsäkerhet och kräver relativt lite underhåll. Extern isolering består av ark av isoleringsmaterial som kan fästas på utsidan av byggnaden och sedan täckas av paneler. Detta är ett sätt att anpassa äldre byggnader för att göra dem mer energieffektiva. Gröna fasader, även kallade levande väggar, blir trendiga eftersom de ses som miljövänliga. Detta är dock ett oprövat material för användning som husfasad och skulle utan tvekan behöva ständigt underhåll.